Regionalismi: määritelmä ja esimerkkejä

click fraud protection

Regionalismi on poliittisten, taloudellisten tai sosiaalisten järjestelmien kehitystä, joka perustuu uskollisuuteen tietylle maantieteelliselle alueelle, jolla on pitkälti ideologisesti ja kulttuurisesti homogeenista väestöä. Regionalismi johtaa usein muodollisesti sovittuihin järjestelyihin maaryhmien välillä, joiden tarkoituksena on ilmaista yhteistä identiteettiä ja saavuttaa yhteisiä tavoitteita ja parantaa elämänlaatua.

Tärkeimmät huomiot: Regionalismi

  • Regionalismi on poliittisten ja taloudellisten järjestelmien kehitystä, joka perustuu uskollisuuteen tietyille maantieteellisille alueille.
  • Regionalismi johtaa usein muodollisiin poliittisiin tai taloudellisiin järjestelyihin maaryhmien välillä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Regionalismi kukoisti kylmän sodan päättymisen ja kahden suurvallan maailmanlaajuisen dominoinnin jälkeen.
  • Taloudellinen regionalismi johtaa muodollisiin monikansallisiin sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus maiden välillä.
instagram viewer

Vanha ja uusi regionalismi

Yritykset perustaa tällaisia ​​regionalistisia aloitteita alkoivat 1950-luvulla. Joskus "vanhan regionalismin kaudeksi" kutsutut varhaiset aloitteet epäonnistuivat suurelta osin, lukuun ottamatta Euroopan yhteisön perustamista vuonna 1957. Tämän päivän "uuden regionalismin" aika alkoi vuoden lopun jälkeen Kylmä sota, Berliinin muurin kaatuminen, ja Neuvostoliiton hajoaminen aloitti lisääntyvän maailmanlaajuisen taloudellisen yhdentymisen kauden. Tästä kehityksestä johtuva taloudellinen optimismi johti alueellisiin organisaatioihin, jotka olivat enemmän avoimia osallistumiselle monikansalliseen kauppaan kuin ne, jotka olivat muodostuneet vanhan regionalismin aikakaudella.

Kylmän sodan jälkeen uutta poliittista ja taloudellista maailmanjärjestystä ei hallinnut enää kahden supervallan – Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton – välinen kilpailu, vaan useiden valtojen olemassaolo. Uuden regionalismin aikana monen valtion välisiä sopimuksia muovasivat yhä enemmän ei-taloudellinen tekijä, kuten ympäristö- ja sosiaalipolitiikkaa sekä avoimuutta ja vastuullisuutta edistävää politiikkaa hallintoa. Useat tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että vaikka uuteen regionalismiin vaikuttivat kansainvälistyminen, globalisaatiota muokkasi samalla tavalla regionalismi. Monissa tapauksissa regionalismin vaikutukset ovat edistäneet, muuttaneet tai kääntäneet sekä globalisaation että transnationalismi.

Maailman kauppajärjestön vuoden 2001 Dohan neuvottelukierroksen epäonnistumisen jälkeen alueelliset kauppasopimukset ovat kukoistaneet. Regionalismin taustalla oleva teoria väittää, että kun alue integroituu taloudellisesti, se integroituu väistämättä myös poliittisesti täydellisemmin. Vuonna 1992 perustettu Euroopan unioni (EU) on esimerkki monikansallisesta poliittisesti ja taloudellisesti integroituneesta kokonaisuudesta, joka kehittyi 40 vuoden taloudellisen yhdentymisen jälkeen Euroopassa. EU: n edeltäjä Euroopan yhteisö oli ollut puhtaasti taloudellinen järjestely.

Alueellinen vs. Regionalisti

Alueelliset poliittiset puolueet voivat olla tai eivät voi olla regionalistisia puolueita. Aluepoliittinen puolue on mikä tahansa poliittinen puolue, joka sen tavoitteista ja alustasta riippumatta voi olla pyrkii kaappaamaan valtaa valtion tai alueellisella tasolla, mutta ei pyri hallitsemaan kansallista hallitus. Esimerkiksi Intian Aam Aadmi -puolue (Common Man's Party) on alueellinen puolue, joka on hallinnut Delhin osavaltion hallitusta vuodesta 2015 lähtien. Sitä vastoin "regionalistiset" puolueet ovat alueellisten puolueiden alaryhmiä, jotka pyrkivät nimenomaan saavuttamaan suurempaa poliittista autonomiaa tai itsenäisyyttä alueellaan.

Kun alueelliset tai niiden alueelliset alapuolueet, kuten he usein tekevät, eivät saa tarpeeksi julkista tukea saadakseen parlamenttipaikkoja tai tullakseen muuten poliittisesti voimakkaita, he voivat pyrkiä osaksi koalitiohallitusta – hallitustyyppiä, jossa poliittiset puolueet tekevät yhteistyötä muodostaakseen tai yrittääkseen muodostaa uuden hallitus. Viimeaikaisia ​​merkittäviä esimerkkejä ovat Lega Nord (Pohjoisliitto), regionalistinen poliittinen puolue Piemonten alueella Italiassa. Sinn Féin puolueen osallistuminen Pohjois-Irlannin hallitukseen vuodesta 1999 ja New Flander Alliancen osallistuminen Belgian liittohallitukseen vuodesta 2014.

Pohjois-Irlannin julisteita, jotka tukevat poliittista puoluetta Sinn Fein ja vertaavat Pohjois-Irlannin poliisivoimia Britannian armeijaan.
Pohjois-Irlannin julisteita, jotka tukevat poliittista puoluetta Sinn Fein ja vertaavat Pohjois-Irlannin poliisivoimia Britannian armeijaan.

Kevin Weaver / Getty Images

Kaikki alueelliset alueelliset puolueet eivät tavoittele suurempaa autonomiaa tai federalismia-hallintojärjestelmä, jossa kaksi hallintotasoa hallitsee erilaisia ​​määräyksiä samalla maantieteellisellä alueella. Esimerkkejä ovat useimmat provinssi- ja aluepuolueet Kanadassa, useimmat puolueet Pohjois-Irlannissa ja suurin osa Intian lähes 2 700 rekisteröidystä poliittisesta puolueesta. Useimmissa tapauksissa nämä osapuolet pyrkivät edistämään syitä erityisiä etuja kuten ympäristönsuojelu, uskonnonvapaus, lisääntymisoikeudet ja hallituksen uudistus.

Regionalismi ja siihen liittyvät käsitteet

Vaikka regionalismi, autonomismi, secessionismi, nationalismi ja segmentalismi ovat toisiinsa liittyviä käsitteitä, niillä on usein erilaisia ​​ja joskus vastakkaisia ​​merkityksiä.

Autonomismi

Autonomia on tila, jossa ei ole toisen hallinnassa. Autonomismi poliittisena oppina tukee kansan, alueen tai ihmisryhmän poliittisen autonomian hankkimista tai säilyttämistä. Esimerkiksi Kanadassa Quebecin autonomismiliike on poliittinen vakaumus, jonka provinssi Quebecin pitäisi pyrkiä saamaan lisää poliittista autonomiaa pyrkimättä eroon kanadalaisesta liitto. Union Nationale oli konservatiivinen ja nationalistinen puolue, joka samaistui Quebecin autonomismiin.

Vaikka täysi autonomia koskee itsenäistä valtiota, joillakin autonomisilla alueilla voi olla suurempi itsehallintoaste kuin muualla maassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa monilla alkuperäiskansoilla on autonomia sekä liittovaltion että osavaltioiden hallituksista. varatut alueet. Alkuperäiskansojen varausten myynti ei ole osavaltion tai maakunnan liikevaihtoveron alaista, eivätkä osavaltion rahapelilakit päde tällaisiin varauksiin.

Sesessionismi

Eroaminen tapahtuu, kun maa, osavaltio tai alue julistaa itsenäisyytensä hallitsevasta hallituksesta. Merkittäviä esimerkkejä erosta ovat mm Yhdysvallat Isosta-Britanniasta vuonna 1776, entiset neuvostotasavallat alkaen Neuvostoliitto vuonna 1991, Irlanti Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuonna 1921, ja eteläiset osavaltiot Yhdysvalloista erosi unionista vuonna 1861. Valtiot käyttävät toisinaan irtautumisuhkaa keinona saavuttaa rajoitetumpia tavoitteita. Se on siis prosessi, joka alkaa, kun ryhmä ilmoittaa virallisesti eroamisestaan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus, esimerkiksi.

Useimmat maat pitävät eroa rikollisena tekona, joka oikeuttaa kostotoimiin sotilaallisella voimalla. Tämän seurauksena irtautuminen voi vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin sekä kansalaisrauhaan ja kansallinen turvallisuus maasta, josta ryhmä eroaa. Harvinaisissa tapauksissa hallitus voi vapaaehtoisesti suostua tunnustamaan eroavan valtion itsenäisyyden, varsinkin kun muut maat tukevat eroa. Useimmat maat suojelevat kuitenkin mustasukkaisesti omiaan suvereniteettia ja pitää maan ja varallisuuden tahatonta menetystä mahdottomaksi.

Useimpien maiden lait rankaisevat niitä, jotka eroavat tai yrittävät erota. Vaikka Yhdysvalloissa ei ole erityisiä eroa koskevia lakeja, Yhdysvaltain säännöstön luku 15 tunnistaa maanpetoksesta, kapina tai kapina, kapinallinen salaliittoja puolustetaan hallituksen kaatamista rikoksina, joista voi seurata useiden vuosien vankeusrangaistus ja huomattavat sakot.

Nationalismi

Nationalismi on kiihkeä, usein pakkomielteinen usko, että kotimaa on muita maita parempi. Kuten autonomia, nationalismi pyrkii varmistamaan maan oikeuden hallita itseään ja eristäytyä kansainvälisten vaikutusten vaikutuksilta. Kuitenkin, kun nationalismi viedään äärimmäisyyksiinsä, se synnyttää usein yleisen uskomuksen, että oman maansa paremmuus antaa sille oikeuden hallita muita maita, usein käyttämällä armeija. Esimerkiksi 1800- ja 1900-luvun alussa kansallismielisyyttä käytettiin oikeuttamiseen imperialismia ja kolonialismi Euroopassa, Aasiassa ja Afrikka. Tämä paremmuuden tunne erottaa nationalismin isänmaallisuus. Vaikka isänmaallisuudelle on samalla tavalla tunnusomaista ylpeys omasta maasta ja halu puolustaa sitä, nationalismi laajentaa ylpeyttä ylimielisyyteen ja haluun käyttää sotilaallista hyökkäystä muita maita kohtaan ja kulttuurit.

Nationalistinen kiihko voi myös johtaa kansat kausiin isolaationismi. Esimerkiksi 1930-luvun lopulla kansa kannatti isolaationismia vastauksena ensimmäisen maailmansodan kauhuihin. oli merkittävä rooli estäessään Yhdysvaltoja osallistumasta toiseen maailmansotaan vuoteen asti Japanin hyökkäys Pearl Harboriin.

Syntyi suurelta osin vastauksena 1900- ja 2000-luvun maailmanlaajuisiin rahoituskriiseihin, taloudellinen nationalismi viittaa politiikkaan, jonka tarkoituksena on suojella maan taloutta globaalilta kilpailulta markkinapaikka. Taloudellinen nationalismi vastustaa globalisaatiota koetun turvallisuuden puolesta protektionismi-talouspolitiikka, jolla rajoitetaan tuontia muista maista tuontitavaroiden liiallisilla tulleilla, tuontikiintiöillä ja muilla hallituksen asetuksilla. Taloudelliset nationalistit vastustavat myös maahanmuuttoa sillä uskolla, että maahanmuuttajat "varastavat" työpaikkoja syntyperäisiltä kansalaisilta.

Sectionalismi

Jälleenrakennuspanoraama: Sisällissodan jälkeisen jälleenrakennuksen mainosjuliste
Jälleenrakennuspanoraama: Sisällissodan jälkeisen jälleenrakennuksen mainosjuliste.Transsendenttinen grafiikka/Getty Images

Toisin kuin regionalismin monikansallinen puoli, poikkileikkaus on äärimmäinen, mahdollisesti vaarallinen omistautuminen alueen sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin etuihin verrattuna koko maan etuihin. Selvästi yksinkertaisen paikallisen ylpeyden yläpuolella ja sen lisäksi sectionalismi kumpuaa syvällisemmistä kulttuurisista, taloudellisista tai poliittisista eroista, jotka voivat, jos niitä ei valvota, kehittyä secessionismiksi. Tässä yhteydessä segmentalismia pidetään nationalismin vastakohtana. Esimerkkejä sektionalismista löytyy useista maista, kuten Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Skotlannista, joissa erilaisia ​​segmentalistis-secessionistisia poliittisia puolueita on ollut olemassa 1920-luvun alusta lähtien.

Sectionalismi on luonut jännitteitä useiden pienten alueiden välille läpi Amerikan historian. Kuitenkin eteläisten ja pohjoisten osavaltioiden kansalaisten kilpailevat näkemykset orjuuden instituutiosta johtivat lopulta Amerikan sisällissota.

Taloudellinen regionalismi

 Taloudellinen regionalismi: Liikemiehet kättelevät maapallon kartalla.
Taloudellinen regionalismi: Liikemiehet kättelevät maapallon kartalla.

Jon Feingersh Photography Inc / Getty Images

Toisin kuin perinteinen nationalismi, taloudellinen regionalismi kuvaa muodollisia monikansallisia sopimuksia, joiden tarkoituksena on mahdollistaa tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta maiden välillä ja koordinoida ulkomaan talouspolitiikkaa samalla maantieteellisellä alueella alueella. Taloudellista regionalismia voidaan pitää tietoisena pyrkimyksenä hallita niitä mahdollisuuksia ja rajoituksia, jotka ovat luoneet monikansallisten kauppajärjestelyjen dramaattisen lisääntymisen vuoden lopun jälkeen. Toinen maailmansota ja varsinkin kylmän sodan päättymisen jälkeen. Esimerkkejä taloudellisesta regionalismista ovat mm vapaakauppa sopimukset, kahdenväliset kauppasopimukset, yhteismarkkinat ja talousliitot.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä Euroopassa perustettiin useita alueellisia taloudellisia yhdentymisjärjestelyjä, mm Euroopan vapaakauppaliitto vuonna 1960 ja Euroopan yhteisö vuonna 1957, jotka organisoituivat uudelleen Euroopan unioniksi 1993. Tällaisten sopimusten määrä ja menestys kukoistivat kylmän sodan jännityksen hiipumisen jälkeen. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA) ja Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN) vapaakauppa-alue riippui maantieteellisestä läheisyydestä sekä suhteellisen homogeenisista poliittisista rakenteista – erityisesti demokratia– ja yhteiset kulttuuriperinteet.

Taloudellisen regionalismin tyypit voidaan luokitella niiden integroitumistasojen mukaan. Vapaakauppa-alueet, kuten Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA), joka poistaa tai alentaa huomattavasti jäsentensä välisiä tulleja, ovat taloudellisen regionalismin perusilmaisu. Tulliliitot, kuten Euroopan unioni (EU), osoittavat suurempaa yhdentymistä ottamalla käyttöön yhteisen tullin kolmansille maille. Yhteiset markkinat, kuten Euroopan talousalue (ETA) täydentää näitä järjestelyjä sallimalla pääoman ja työvoiman vapaan liikkuvuuden jäsenmaiden välillä. Rahaliitot, kuten Euroopan valuuttajärjestelmä, joka toimi vuosina 1979–1999, edellyttävät korkeatasoista poliittista yhdentymistä jäsenmaiden välillä. pyrkii täydelliseen taloudelliseen yhdentymiseen käyttämällä yhteistä valuuttaa, yhteistä talouspolitiikkaa ja poistamalla kaikki tullien ja tullien ulkopuolinen kauppa rajat.

"Tiukka" taloudellinen regionalismi sisältää korkean tason institutionaalisen yhdentymisen, joka saavutetaan yhteiset säännöt ja päätöksentekoprosessit, jotka on suunniteltu rajoittamaan yksittäisen jäsenen autonomiaa maat. Tämän päivän Euroopan unionia pidetään esimerkkinä tiukasta taloudellisesta regionalismista, joka on kehittynyt vapaakauppa-alueesta tulliliitoksi, yhteismarkkinoiksi ja lopulta talous- ja valuuttaliitoksi. Sitä vastoin "löysästä" taloudellisesta regionalismista puuttuu sellaisia ​​muodollisia ja sitovia institutionaalisia järjestelyjä, vaan se luottaa sen sijaan epävirallisiin konsultatiivisiin mekanismeihin ja konsensuksen rakentamiseen. NAFTA, täysimittaisena vapaakauppa-alueena, joka ei ole talousliitto, kuuluu löyhästi määriteltyyn luokkaan tiukan ja löyhän taloudellisen regionalismin välillä.

Alueelliset talousjärjestelyt voidaan myös luokitella sen mukaan, miten ne kohtelevat kolmansia maita. "Avoimet" järjestelyt eivät aseta kaupan rajoituksia, poikkeuksia tai syrjintää kolmansille maille. Ehdoton suosituimmuusasema tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti (GATT), on avoimen regionalismin tyypillinen piirre. Sitä vastoin alueellisten talousjärjestelyjen "suljetut" muodot vaativat protektionistisia toimenpiteitä rajoittamaan muiden kuin jäsenmaiden pääsyä jäsenmaiden markkinoille.

Historiallisesti avoin regionalismi on johtanut maailmanlaajuiseen kaupan vapauttamiseen, kun taas suljettu regionalismi oli johtanut siihen kauppasodat ja joskus sotilaalliseen konfliktiin. Avoimen regionalismin haasteena on kuitenkin tasapainottaa tai "harmonisoida" monien maiden erilaiset talouspolitiikat. 1900-luvun viimeisistä vuosikymmenistä lähtien suuntaus on ollut avointa ja tiukkaa taloudellista regionalismia edistävien instituutioiden kehittäminen edelleen.

Vaikka talous ja politiikka ovat samanlaisia ​​ja täydentävät toisiaan monella tapaa, kontekstissa Taloudellisen ja poliittisen regionalismin osalta on tärkeää huomata, että ne eroavat toisistaan käsitteitä. Taloudellinen regionalismi pyrkii luomaan laajennetut kaupalliset ja taloudelliset mahdollisuudet saman maantieteellisen alueen maiden välisen yhteistyön kautta. Toisin kuin uusien käsitteiden rakentaminen, poliittinen regionalismi pyrkii luomaan maiden liiton, jonka tarkoituksena on suojella tai vahvistaa jo vakiintuneita yhteisiä arvoja.

Lähteet

  • Meadwell, Hudson. "Rationaalinen valinta lähestymistapa poliittiseen regionalismiin." Comparative Politics, voi. 23, nro 4 (heinäkuu, 1991).
  • Söderbaum, Fredrik. "Regionalismin uudelleen miettiminen." Springer; 1. painos 2016, ISBN-10: ‎0230272401.
  • Etel Solingen. "Vertaileva regionalismi: talous ja turvallisuus." Routledge, 2014, ISBN-10: ‎0415622786.
  • Toimituslautakunta. "Globaalikauppa Dohan kierroksen epäonnistumisen jälkeen." New York Times, 1. tammikuuta 2016, https://www.nytimes.com/2016/01/01/opinion/global-trade-after-the-failure-of-the-doha-round.html.
  • "Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA)." Yhdysvaltain kauppaedustajan toimisto, https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/ustr-archives/north-american-free-trade-agreement-nafta.
  • Gordon, Lincoln. "Taloudellinen regionalismi harkittu uudelleen." Cambridge University Press, World Politics.

Suositeltu video

instagram story viewer