Mitä yhtenäisyys tarkoittaa matematiikassa?

click fraud protection

Sana yhtenäisyys sillä on monia merkityksiä englannin kielellä, mutta se tunnetaan ehkä parhaiten yksinkertaisimmasta ja selkeimmästä määritelmästään, joka on "sellaisena olotila; "Sana omaa ainutlaatuisen merkityksen matematiikan alalla, ainutlaatuinen käyttö ei katoa liian kaukana, ainakaan symbolisesti, tästä määritelmästä. Itse asiassa matematiikka, yhtenäisyys on yksinkertaisesti a synonyymi luvulle "yksi" (1) kokonaisluku kokonaislukujen nolla (0) ja kahden (2) välillä.

Numero yksi (1) edustaa yhtä kokonaisuutta ja se on laskentayksikkömme. Se on ensimmäinen luonnollinen luku, joka ei ole nolla, eli ne, joita käytetään laskemiseen ja järjestämiseen, ja ensimmäinen positiivisista kokonaislukuistamme tai kokonaisluvuistamme. Luku 1 on myös luonnollinen luku ensimmäinen pariton luku.

Numero yksi (1) kulkee tosin useilla nimillä, yhtenäisyys on vain yksi heistä. Numero 1 tunnetaan myös nimellä yksikkö, identiteetti ja kertova identiteetti.

Ykseys identiteettielementtinä

Yhtenäisyys tai numero yksi edustaa myös

instagram viewer
identiteettielementti, toisin sanoen yhdistettynä toiseen numeroon tietyssä matemaattisessa toiminnassa, numero yhdistettynä identiteettiin pysyy muuttumattomana. Esimerkiksi, lisäämällä reaalilukuja, nolla (0) on identiteettielementti, koska mikä tahansa nollaan lisätty luku pysyy muuttumattomana (esim. A + 0 = a ja 0 + a = a). Yhtenäisyys tai yksi on myös identiteettielementti, kun sitä käytetään numeerisiin kertolaskuyhtälöihin oikea numero kerrottuna yhtenäisyydellä pysyy muuttumattomana (esim. a x 1 = a ja 1 x a = a). Juuri tämän yhtenäisyyden ainutlaatuisen ominaisuuden vuoksi kutsutaan kerrannaisiksi identiteetteiksi.

Identiteettielementit ovat aina omat kertoma, toisin sanoen kaikkien positiivisten kokonaislukujen tulo, joka on pienempi tai yhtä suuri kuin yksikkö (1), on yksikkö (1). Identiteettielementit, kuten yhtenäisyys, ovat myös aina omia neliöitä, kuutioita ja niin edelleen. Toisin sanoen yksikkö neliönä (1 ^ 2) tai kuutiona (1 ^ 3) on yhtä suuri kuin yksikkö (1).

Merkitys "Yhden juuren" merkitys

Ykseyden juuri viittaa tilaan, jossa mikä tahansa kokonaisluku n, nluvun juuri K on luku, joka kerrottuna itsestään n kertaa, tuottaa numeron K. Yhdenmukaisuuden juuri, yksinkertaisesti sanottuna, mihin tahansa lukuun, joka kerrottuna itsestään minkä tahansa määrän kertoja on aina yhtä suuri kuin 1. Siksi nYhtenäisyyden juuri on mikä tahansa luku K joka täyttää seuraavan yhtälön:

k ^ n = 1 (K että nth teho on 1), missä n on positiivinen kokonaisluku.

Yhtenäisyyden juuria kutsutaan joskus myös de Moivren numeroiksi ranskalaisen matemaatikon Abraham de Moivren jälkeen. Yhtenäisyyden juuria käytetään perinteisesti matematiikan aloilla, kuten lukuteoria.

Kun tarkastellaan reaalilukuja, ainoat kaksi, jotka sopivat tähän yhtenäisyyden juurten määritelmään, ovat numerot yksi (1) ja negatiivinen (-1). Mutta käsitys ykseyden juurista ei yleensä näy niin yksinkertaisessa yhteydessä. Sen sijaan yhtenäisyyden juurista tulee matemaattisen keskustelun aihe, kun käsitellään monimutkaisia ​​lukuja, jotka ovat niitä lukuja, jotka voidaan ilmaista muodossa + bi, missä ja b ovat todellisia lukuja ja minä on negatiivisen (-1) tai kuvitteellisen luvun neliöjuuri. Itse asiassa numero minä on itsessään myös ykseyden juuri.

instagram story viewer