Alibitumiinihiilen ominaisuudet

click fraud protection

Subbitumiinihiiltä pidetään mustana kivihiilenä, vaikka sen ulkonäkö vaihtelee kirkkaasta mustasta tummaan tummanruskeaan. Sen koostumus vaihtelee kovasta ja vahvasta pehmeään ja hauraaseen välivaiheensa vuoksi - bitumisen ja ruskohiilen (ruskohiilen) välillä. Kivihiiltä käytetään laajalti höyryvoiman tuottamiseen ja teollisiin tarkoituksiin. Joskus kutsutaan "mustaksi ruskohiileksi", subbituumihiili ei ole stabiili, kun se altistuu ilmalle; se pyrkii hajoamaan. Tämän tyyppinen kivihiili sisältää enemmän kosteutta ja haihtuvia aineita kuin muut bitumihiililajit, mutta sen rikkipitoisuus on alhaisempi. Subbituumihiilen lämpöarvo on noin 8500 - 13 000 brittiläistä lämpöyksikköä puntaa kohti louhittuna.

Ominaisuudet

Subbituumihiili ei ole koksittavaa ja sisältää vähemmän rikkiä, mutta enemmän kosteutta (noin 10-45 prosenttia) ja haihtuvia aineita (enintään 45 prosenttia) kuin muut bitumihiilityypit. Sen hiilipitoisuus on 35-45 prosenttia ja tuhkapitoisuus vaihtelee jopa 10 prosenttia. Hiilen rikkipitoisuus on yleensä alle 2 painoprosenttia. Typpi muodostaa noin 0,5 - 2 prosenttia hiilen painosta. Subbituumihiili löytyy tyypillisesti pinnan läheltä, mikä johtaa alhaisempiin kaivoskustannuksiin, mikä tekee siitä suhteellisen halvan kivihiilen.

instagram viewer

Ympäristövaikutus

Alibitumiinihiilen palaminen voi johtaa vaarallisiin päästöihin, joihin kuuluvat hiukkaset (PM), rikkioksidit (SOx), typpioksidit (NOx) ja elohopea (Hg). Se tuottaa myös tuhkaa, jolla on korkeampi alkalipitoisuus kuin muulla kivihiilituhkalla. Tämä ominaisuus voi auttaa vähentämään happosateita, joita tyypillisesti aiheuttavat hiilivoimaloiden päästöt. Sub-bitumihiilen lisääminen bitumihiileen tuo emäksisiä sivutuotteita, jotka sitoutuvat rikkiyhdisteisiin, joita bitumihiilija siten vähentää happosumun muodostumista.

Kun subbituumihiili poltetaan korkeammissa lämpötiloissa, sen hiilimonoksidipäästöt vähenevät. Tämän seurauksena pienet ja huonosti huolletut polttoyksiköt todennäköisesti lisäävät saasteiden määrää. Ihmiset, jotka käyttävät bitumipäällystettyä kivihiiltä kotiuuneissa tai tulipesissä, sanovat, että isommat kokkareet tuottavat vähemmän savua eikä klinkkerit. Suuri tuhkapitoisuus voi kuitenkin olla haittapuoli.

Ympäristöasiat ovat saaneet sähkövoimalat käyttämään bitumihiilen ja ruskohiilen sijasta bitumihiiltä. Tyypillisesti Yhdysvaltojen länsiosassa makean veden altaista louhittu hiili sisältää alhaisempia rikkipitoisuuksia, mikä tekee siitä mieluummin teollisen käytön ympäristönsuojeluviraston mukaan. EPA huomauttaa lisäksi, että noin 95 prosenttia bitumihiilen rikkipäästöistä vapautuu ilmakehään kaasuna, kun taas alibitumihiili päästää vähemmän poltettaessa.

Muita tietoja alibitiumhiilestä

Saatavuus: Kohtalainen. Noin 30 prosenttia käytettävissä olevista kivihiilivaroista Yhdysvalloissa on bitumipäällysteisiä. Yhdysvallat ylittää huomattavasti muita maita määrältään alibitumiinihiilivarojen määrällä, ja sen arviolta noin 300 000 miljoonaa tonnia. Muita maita, joilla on huomattavia resursseja, ovat Brasilia, Indonesia ja Ukraina.

Kaivospaikat: Wyoming, Illinois, Montana ja muut paikat Mississippi-joen länsipuolella.

Sijoitus: Subbitumiinit ovat 3. sijan lämpö- ja hiilipitoisuudessa verrattuna muihin hiilityyppeihin ASTM D388–05 Kivihiilien vakioluokitus rankin mukaan. Täydellinen ranking:

  1. Antrasiitti
  2. Bitumi
  3. Alibitumiini
  4. Ruskohiili tai ruskohiili
instagram story viewer