Taiteen ja muotoilun periaatteet

The best protection against click fraud.

Taiteen ja muotoilun elementit ja periaatteet ovat sen kielen perusta, jota käytämme taiteesta puhumiseen. taiteen elementtejä ovat visuaalisia työkaluja, joita taiteilija käyttää sävellyksen luomiseen. Nämä ovat viiva, muoto, väri, arvo, muoto, rakenne ja tila.

taiteen periaatteet edustaa kuinka taiteilija käyttää taiteen elementtejä luoda vaikutus ja auttaa välittämään taiteilijan aikomus. Taiteen ja muotoilun periaatteet ovat tasapaino, kontrasti, korostus, liike, kuvio, rytmi ja yhtenäisyys / vaihtelevuus. Näiden periaatteiden käyttö voi auttaa määrittämään, onko maalaus onnistunut, jaonko maalaus valmis vai ei.

Taiteilija päättää, mitä taiteen periaatteita hän haluaa käyttää maalauksessa. Vaikka taiteilija ei ehkä käytä kaikkia suunnitteluperiaatteita yhdessä kappaleessa, periaatteet kietoutuvat toisiinsa ja yhden käyttö riippuu usein toisesta. Esimerkiksi korostusta luodessaan taiteilija saattaa käyttää myös kontrastia tai päinvastoin. On yleisesti sovittu, että onnistunut maalaus on

instagram viewer
yhtenäinen, samalla kun sinulla on myös joitain lajike luonut alueet kontrasti ja painopiste; On visuaalisesti tasapainoinen; ja liikkuu katsojan silmä sävellyksen ympärillä. Siten yksi taiteen periaate voi vaikuttaa toisen vaikutukseen.

Taiteen seitsemän periaatetta

Saldo viittaa laitteen elementtien visuaaliseen painoon sävellys. On tunne, että maalaus tuntuu vakaalta ja "tuntuu oikealta". Epätasapaino aiheuttaa katsojalle epämukavuuden tunteen.

Tasapaino voidaan saavuttaa kolmella eri tavalla:

  1. Symmetria, jossa sävellyksen molemmilla puolilla on samat elementit samassa asennossa kuin peilikuvassa, tai kasvojen molemmat puolet.
  2. Epäsymmetria, jossa sävellys on tasapainossa minkä tahansa taiteen elementin kontrastin vuoksi. Esimerkiksi suuri ympyrä sävellyksen toisella puolella saattaa olla tasapainossa pienen neliön kanssa toisella puolella
  3. Säteissymmetria, jossa elementit ovat tasavälein keskikohdan ympärillä, kuten polkupyörän renkaan navasta tulevissa pinnoissa.

Katso artikkeli Saldo, joitain visuaalisia esimerkkejä siitä, miten taiteen elementtejä voidaan käyttää tasapainon saavuttamiseen.

Kontrastion ero taiteen elementtien välillä sävellyksessä siten, että jokainen elementti vahvistuu suhteessa toiseen. Kun ne asetetaan vierekkäin, vastakkaiset elementit ohjaavat katsojan huomion. Kontrastialueet ovat ensimmäisiä paikkoja, joihin katsojan katse kohdistuu. Kontrasti voidaan saavuttaa vierekkäin mitä tahansa taiteen elementtiä. Negatiivinen / positiivinen tila on esimerkki kontrastista. Vierekkäin sijoitetut täydentävät värit ovat esimerkki kontrastista. Notan on esimerkki kontrastista.

Korostuskun taiteilija luo sävellykselle alueen, joka on visuaalisesti hallitseva ja ohjaa katsojan huomion. Tämä saavutetaan usein kontrastilla.

Liike on tulos taiteen elementtien käytöstä siten, että ne liikuttavat katsojan silmää kuvan ympärillä ja sisällä. Liiketaju voidaan luoda diagonaalisilla tai kaarevilla viivoilla, joko todellisilla tai implisiittisillä, reunoilla, avaruuden illuusioilla, toistolla, energisellä merkinnällä.

Kuvio on minkä tahansa taiteen elementin tai minkä tahansa niiden yhdistelmän yhtenäinen toisto. Kaikki voidaan muuttaa malliksi toistamisen avulla. Joitakin klassisia kuvioita ovat spiraalit, ristikot, kudokset. Katso esimerkkejä erilaisista kuviotyypeistä Artlandian kuviosuunnittelun sanasto. Suosittu piirustuskäytäntö onZentangles, jossa abstrakti tai edustava hahmotelma on jaettu eri alueille, joista kukin sisältää ainutlaatuisen kuvion.

Rytmi luodaan liikkeen kautta, joka liittyy taiteen elementtien toistamiseen epätasaisella, mutta järjestäytyneellä tavalla. Se liittyy musiikin rytmiin. Toisin kuin kuvio, joka vaatii johdonmukaisuutta, rytmi riippuu vaihtelusta.

Ykseys/Variety Haluat, että maalauksesi tuntuu yhtenäiseltä siten, että kaikki elementit sopivat yhteen mukavasti. Liian suuri ykseys luo yksitoikkoisuutta, liian suuri vaihtelu luo kaaosta. Tarvitset molempia. Ihannetapauksessa haluat koostumuksellesi kiinnostavia alueita sekä paikkoja silmäsi lepoon.

instagram story viewer